Strona główna

Archiwum historii mówionej

Archiwum Historii Mówionej to około 4000 rozmów z uczestnikami wydarzeń 1944 roku. Relacje bohaterów i świadków Powstania Warszawskiego, w tym mieszkających poza granicami kraju, gromadzimy od początku istnienia Muzeum. Spotkania rejestrowane są kamerą wideo, następnie dokonujemy transkrypcji wywiadu. Teksty pozbawione są redakcyjnych ingerencji
i modyfikacji, dzięki czemu zachowują wartość dokumentu. Osobiste historie składają się na poruszającą opowieść, której kluczowym elementem są wspomnienia dotyczące jednego z ważniejszych wydarzeń
najnowszych dziejów Polski.
wyszukiwanie zaawansowane
sanitariuszka
Irena Missala „Bronka”
Data wywiadu: 2008-07-03
Formacja: Wojskowa Służba Ochrony Powstania
Dzielnica: Bielany
Proszę opowiedzieć o czasach przedwojennych, jak pani się żyło, kim byli pani rodzice. Urodziłam się 4 października 1924 roku w Bydgoszczy. Matka pochodziła z Radomia, ojciec z Sieradza. Ojc ...
Czytaj więcej
sanitariuszka
Teresa Mielniczuk „Ewelina”
Data wywiadu: 2008-11-06
Formacja: Obwód II „Żywiciel”
Dzielnica: Bielany
Jaka była pani droga do konspiracji? [Chodziłam do szkoły] Sióstr Zmartwychwstanek na Żoliborzu na ulicy Krasińskiego. Siostry organizowały grupę konspiracyjną dziewczynek, bo to było ...
Czytaj więcej
strzelec, łączniczka
Janina Mańko „Janka”
Data wywiadu: 2007-10-24
Formacja: Obwód II „Żywiciel”
Dzielnica: Bielany
Janina Mańko z domu Kapica. W okresie wojny byłam Janiną Kapicówną. Co robiła pani przed 1 września 1939 roku. Chodziłam do liceum, uczyłam się jeszcze. W 1940 roku zrobiłam dopiero ...
Czytaj więcej
sanitariuszka
Danuta Michałowska „Aga”
Data wywiadu: 2005-03-30
Formacja: 535 pluton „Słowaków”
Dzielnica: Czerniaków
Jak wyglądała pani młodość przed 1939 rokiem? Jeszcze na Polesiu. Brześć był wojewódzkim miastem Polesia. Ojciec był przemysłowcem. Miał duży zakład, wytwarzający skórzane rzeczy dla woj ...
Czytaj więcej
strzelec, sanitariuszka
Danuta Janina Meisser „Danka”
Data wywiadu: 2011-09-06
Formacja: Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Bakcyl”; Zgrupowanie „Kryska”
Dzielnica: Czerniaków
Danuta Meisser, z domu Borówko, pseudonim [w czasie Powstania] „Danka”. Miejsce pobytu w czasie Powstania? Szpital polowy na Zagórnej 2, na Czerniakowie, Zgrupowanie „Krysk ...
Czytaj więcej
sanitariuszka
Krystyna Migdalska
Data wywiadu: 2007-02-17
Formacja: „Kryska”
Dzielnica: Czerniaków
Proszę opowiedzieć na początek pani wspomnienia z okresu przed wojną, czyli z okresu dzieciństwa? Urodziłam się w Warszawie na ulicy Bednarskiej, idąc w dół po prawej stronie ulicy, która ka ...
Czytaj więcej
harcerz
Andrzej Miłkowski „Misiek”
Data wywiadu: 2008-04-12
Formacja: Zgrupowanie „Kryska”
Dzielnica: Czerniaków
Nazywam się Andrzej Miłkowski, syn Wojciecha i Jadwigi, z zawodu inżynier budownictwa lądowego po Politechnice Warszawskiej, aktualnie jeszcze pracujący. Żonaty, syn. Proszę powiedzieć, ja ...
Czytaj więcej
podporucznik, zastępca dowódcy 6. kompanii
Michał Miecielica
Data wywiadu: 2011-06-02
Formacja: 3 Pomorska Dywizja Piechoty, 8. pułk piechoty
Dzielnica: Czerniaków
Pochodzę z Wileńszczyzny. Urodziłem się w miasteczku Łużki, powiat Dzisna, województwo wileńskie. Nasze miasteczko charakteryzowało się tym, że były trzy narodowości: jedna narodowość polska ...
Czytaj więcej
cywil
Janusz Wojciech Mazurkiewicz
Data wywiadu: 2013-11-08
Formacja: -
Dzielnica: Czerniaków
Nazywam się Janusz Wojciech Mazurkiewicz. Jakie nazwisko pan nosił w czasie Powstania? Takie samo nazwisko. Czyli Mazurkiewicz. Tak. Rok urodzeni ...
Czytaj więcej
cywil
Bronisława Mikita
Data wywiadu: 2014-08-12
Formacja: -
Dzielnica: Czerniaków
Jestem Bronisława Kociniak. Straciłam męża w trzydziestym dziewiątym roku na froncie. Proszę na początku opowiedzieć o swojej rodzinie. Kim byli pani rodzice, gdzie pani mieszkała ...
Czytaj więcej
cywil
Maria Melzacka
Data wywiadu: 2009-03-10
Formacja: -
Dzielnica: Czerniaków, Sielce
Pani Mario, bardzo panią proszę o opowiedzenie nam o swoim dzieciństwie, edukacji przed wojną, o rodzinie. Mój tata był oficerem, kapitanem w 80. pułku piechoty w Słonimiu, to jest dzi ...
Czytaj więcej
podporucznik, dowódca kompanii
Stanisław Milczyński „Gryf”
Data wywiadu: 2007-06-06
Formacja: Obwód VII „Obroża”
Dzielnica: Lasy Chojnowskie, Lasy Kabackie, Sadyba, Czerniaków
W 1939 roku w sierpniu byłem podchorążym 17. promocji Ostrów Komorowo, po drugim ukończonym roku na praktyce, w 70. Pułku Piechoty w Pleszewie. Tam zostałem mianowany kurierem oficerskim z d ...
Czytaj więcej