Konferencja naukowa „Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945. Bilans historiografii i dezyderaty badawcze”

15-16 października 2019 r.

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Instytut Zachodni w Poznaniu.

W 2019 r. przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. W tym roku mija także 30 lat od upadku komunizmu i zniesienia cenzury. Otwarcie granic ułatwiło polskim badaczom dostęp do archiwów znajdujących się w RFN. To wszystko stworzyło nowe możliwości prowadzenia badań, a następnie publikowania ich wyników. Ponadto w okresie tym nastąpił przełom technologiczny, który zrewolucjonizował warsztat historyków. Zwiększył się obieg dokumentów archiwalnych, pojawiły się nieznane wcześniej sposoby udostępniania efektów prac badawczych.

Zagadnieniom tym poświęcona będzie konferencja naukowa „Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945. Bilans historiografii i dezyderaty badawcze” zorganizowana przez Instytut Zachodni w Poznaniu oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Program konferencji obejmuje 17 tematów odnoszących się do tytułowego problemu. Nie zabraknie spojrzenia syntetycznego na omawiane kwestie, pojawią się także ujęcia monograficzne czy geograficzne.

Badacze II wojny światowej z Polski i Niemiec przeanalizują dorobek naukowy dotyczący wspominanego okresu. Ocenią go i wskażą najciekawsze pozycje, które ukazały się w ostatnich latach. Zwrócą też uwagę na publikacje, które ze względu na miejsce wydania nie trafiły do szerokiej dystrybucji. Konferencja będzie znakomitą okazją do omówienia „białych plam” w dotychczasowych badaniach historycznych, jak również przestrzenią do dyskusji i wymiany poglądów.

PORGRAM KONFERENCJI

15 PAŹDZIERNIKA (WTOREK)
SALA POD LIBERATOREM

9.00–9.15 Otwarcie konferencji

Prowadzenie: dr hab. Andrzej Zawistowski Muzeum Powstania Warszawskiego

Wystąpienia:
– Jan Ołdakowski dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
– dr Justyna Schulz dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu
– prof. dr hab. Włodzimierz Suleja dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej
– dr Martyna Rusiniak-Karwat kierownik Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami w Instytucie Pileckiego

9.15–11.45 Sesja I: SPOJRZENIE SYNTETYCZNE

Prowadzenie: prof. dr hab. Stanisław Żerko Instytut Zachodni w Poznaniu

 1. Historiografia polska: prof. dr hab. Piotr Madajczyk Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, dr Marcin Przegiętka Instytut Pamięci Narodowej
 2. Historiografia niemiecka: dr Daniel Brewing RWTH Aachen University
 3. Dyskusja

 

11.45–12.15 Przerwa

 

12.15–14.15 Sesja II: SPOJRZENIE SZCZEGÓŁOWE (część pierwsza)

Prowadzenie: dr Marcin Przegiętka Instytut Pamięci Narodowej

 1. Polityka okupacyjna: prof. Stephan Lehnstaedt Touro College Berlin
 2. Aparat represji: dr Paweł Brudek Muzeum Powstania Warszawskiego
 3. Gospodarka: prof. dr hab. Mirosław Kłusek Uniwersytet Łódzki
 4. Wieś: dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 5. Dyskusja

 

14.15–14.30

Prezentacja książki dr. Daniela Brewinga W cieniu Auschwitz Wydawnictwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu

Prowadzenie: dr Justyna Schulz i prof. dr hab. Stanisław Żerko Instytut Zachodni w Poznaniu

 

14.30–15.30 Przerwa obiadowa

 

15.30–17.30 Sesja III: SPOJRZENIE SZCZEGÓŁOWE (część druga)

Prowadzenie: dr hab. prof. SGH Andrzej Zawistowski Muzeum Powstania Warszawskiego, Szkoła Główna Handlowa

 1. Życie codzienne: prof. dr hab. Piotr Biliński
 2. Sądownictwo: dr hab. prof. UMCS Andrzej Wrzyszcz, mgr Hubert Mielnik Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 3. Edukacja: dr Marcin Panecki, dr Agnieszka Konik Instytut Pileckiego
 4. Kultura: dr Mikołaj Getka-Kenig Uniwersytet Jagielloński
 5. Dyskusja

 

16 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA)
AUDYTORIUM JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

9.00–11.00 Sesja IV: SPOJRZENIE SZCZEGÓŁOWE (część trzecia)

Prowadzenie: dr Paweł Ukielski Muzeum Powstania Warszawskiego,

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 1. Polityka wobec ludności żydowskiej: dr Aleksandra Namysło Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Katowicach
 1. Opór: dr Janusz Marszalec Muzeum Gdańska
 2. Bilans strat osobowych: dr hab. Konrad Wnęk Uniwersytet Jagielloński
 3. Dyskusja

 

11.00–11.30 Przerwa

 

11.30–13.30 Sesja V: SPOJRZENIE GEOGRAFICZNE

Prowadzenie: dr Martyna Rusiniak-Karwat Instytut Pileckiego

 1. Generalne Gubernatorstwo: dr hab. Sebastian Piątkowski Instytut Pamięci Narodowej, delegatura w Radomiu
 2. Ziemie wcielone do Rzeszy: dr Bogumił Rudawski Instytut Zachodni w Poznaniu
 3. Komisariaty Rzeszy – Wschód i Ukraina: dr Marek Szymaniak Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 1. Mikrohistorie: prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 2. Dyskusja

 

13.30–13.40 Podsumowanie konferencji

Wstęp wolny

Zobacz także

Nasz newsletter