Znasz ludzi, którzy pomagają i uczą pomagać? Zgłoś ich do X edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Nagroda „Anody”

Wypełnij poniższy formularz. Masz czas do 7 listopada 2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Informacje dotyczące osoby zgłaszanej (kandydatki / kandydata)
Charakterystyka działalności kandydatki / kandydata (kat. 1) lub precyzyjny opis wyróżniającej się akcji społecznej (kat. 2), bądź opis wyjątkowego czynu, który miał miejsce w okresie do pięciu lat wstecz, licząc do dnia zgłoszenia (kat. 3) *

Opis nie powinien przekraczać 1200 znaków ze spacjami

Dodatkowe uzasadnienie (na przykład tło / kontekst działalności kandydatki / kandydata, ocena działalności / postawy życiowej kandydatki / kandydata)

Opis nie powinien przekraczać 1200 znaków ze spacjami

Dane osoby zgłaszającej / podmiotu zgłaszającego
1) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba zgłasza kandydatkę/kandydata do Nagrody z ramienia organizacji, jednostki samorządu terytorialnego lub innego podmiotu.”
Wymagane dwa dodatkowe niezależne świadectwa – opisy działalności kandydatki / kandydata
Osoby mogące udzielić dodatkowych rekomendacji
Załączniki
Na przykład rekomendacje, artykuły prasowe, zdjęcia z działalności + spis nagród, dyplomów, otrzymanych podziękowań
Liczba załączonych materiałów nie może przekraczać 10
Oświadczam że wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym

Możesz również pobrać formularz i wypełnioną wersję odesłać pocztą na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa

Regulamin X edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Zobacz także

Nasz newsletter