Znasz ludzi, którzy pomagają i uczą pomagać? Zgłoś ich do X edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Nagroda „Anody”

Wypełnij poniższy formularz. Masz czas do 7 listopada 2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Informacje dotyczące osoby zgłaszanej (kandydatki / kandydata)
Charakterystyka działalności kandydatki / kandydata (kat. 1) lub precyzyjny opis wyróżniającej się akcji społecznej (kat. 2), bądź opis wyjątkowego czynu, który miał miejsce w okresie do pięciu lat wstecz, licząc do dnia zgłoszenia (kat. 3) *

Opis nie powinien przekraczać 1200 znaków ze spacjami

Dodatkowe uzasadnienie (na przykład tło / kontekst działalności kandydatki / kandydata, ocena działalności / postawy życiowej kandydatki / kandydata)

Opis nie powinien przekraczać 1200 znaków ze spacjami

Dane osoby zgłaszającej / podmiotu zgłaszającego
Wymagane dwa dodatkowe niezależne świadectwa – opisy działalności kandydatki / kandydata
Osoby mogące udzielić dodatkowych rekomendacji
Załączniki
Na przykład rekomendacje, dyplomy, inne nagrody, podziękowania, artykuły prasowe, zdjęcia
Liczba załączonych materiałów nie może przekraczać 15
Oświadczam że wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym
1) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba zgłasza kandydata do Nagrody z ramienia organizacji, jednostki samorządu terytorialnego lub innego podmiotu.

Możesz również pobrać formularz i wypełnioną wersję odesłać pocztą na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa

Regulamin X edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Zobacz także

Nasz newsletter