Strona główna

Archiwum historii mówionej

Archiwum Historii Mówionej to około 4000 rozmów z uczestnikami wydarzeń 1944 roku. Relacje bohaterów i świadków Powstania Warszawskiego, w tym mieszkających poza granicami kraju, gromadzimy od początku istnienia Muzeum. Spotkania rejestrowane są kamerą wideo, następnie dokonujemy transkrypcji wywiadu. Teksty pozbawione są redakcyjnych ingerencji
i modyfikacji, dzięki czemu zachowują wartość dokumentu. Osobiste historie składają się na poruszającą opowieść, której kluczowym elementem są wspomnienia dotyczące jednego z ważniejszych wydarzeń
najnowszych dziejów Polski.
wyszukiwanie zaawansowane
plutonowy, podchorąży
Wojciech Iwiński „Lech Zielonka”
Data wywiadu: 2004-11-18
Formacja: NSZ Grupa „Topór"
Dzielnica: Śródmieście Północne, Powiśle
Nazywam się Wojciech Iwiński, urodziłem się 8 sierpnia 1926 roku w Ostrołęce. Do NSZ wstąpiłem... to chyba już była Armia Krajowa, ale tam była wpadka. Taka mała dziewczynka mnie i brata ost ...
Czytaj więcej
strzelec
Jerzy Izydorek „Mały Zemsta”
Data wywiadu: 2004-12-18
Formacja: Batalion "Gozdawa"
Dzielnica: Czerniaków, Śródmieście Południowe
Nazywam sie Jerzy Izydorek, urodziłem się 21 stycznia 1932 roku w Warszawie, na CzerniakowieJaki był Pana pseudonim? Mój pseudonim, dopóki nie spotkałem się z ojcem, był z początku – „Mały”. ...
Czytaj więcej
kapral podchorąży
Olgierd Idźkowski „Olgierd”
Data wywiadu: 2005-01-08
Formacja: Batalion „Gustaw”, Zgrupowanie „Żubr”
Dzielnica: Wola, Stare Miasto, Żoliborz
Nazywam się Olgierd Idźkowski, urodziłem się 25 września 1924 roku w Warszawie. Co pan robił przed wojną, przed 1 września 1939 roku? Przed 1 września mieszkałem w Łodzi i tam chodzi ...
Czytaj więcej
pracownica sztabu WSK
Aniela Iwaszkiewicz „Nela”
Data wywiadu: 2005-01-20
Formacja: Pułk „Baszta”
Dzielnica: Mokotów
Nazywam się Aniela Iwaszkiewicz, z domu Czerska, pseudonim „Nela”. Przynależność do oddziału? Początkowo należałam do 7 Pułku Piechoty „Garłuch”, później w czasie Powstania weszłam do ...
Czytaj więcej
kapral podchorąży
Wojciech Indraszak „Jawor”
Data wywiadu: 2005-04-04
Formacja: Batalion „Bełt”
Dzielnica: Śródmieście Południowe
Wojciech Indraszak urodzony 14 marca 1922 roku w Kaliszu. Pseudonim „Jawor”. W Powstaniu byłem w batalionie „Bełt” Śródmieście Południe. Miejsce postoju nasze było najpierw na ulicy Nowogrod ...
Czytaj więcej
plutonowy podchorąży
Stefan Zygmunt Idzikowski „Szczepan”
Data wywiadu: 2005-11-17
Formacja: Pułk „Baszta”, kompania O-2
Dzielnica: Górny Mokotów
Stefan Zygmunt Idzikowski, urodzony w Warszawie 28 maja 1927 roku. Pseudonim – bardzo śmieszny „Szczepan”. Przynależność to była „Baszta” „O2”. Ponieważ po maturze byłem na kursach w tajnej ...
Czytaj więcej
dowódca plutonu
Władysław Ignatowski „Łucki”
Data wywiadu: 2006-01-19
Formacja: zgrupowanie 670 „Narocz”
Dzielnica: Praga
Moja formacja to był VI obwód, czyli Praga, w zgrupowaniu 670 „Narocz”. Byłem dowódcą I plutonu 671. Pamiętam, że dowódcą II plutonu był podporucznik „Szczepan”. Miejsce i data urodzenia: Ka ...
Czytaj więcej
łączniczka, sanitariuszka
Balbina Ignaczewska „Basia”
Data wywiadu: 2006-11-15
Formacja: Batalion „Oaza”
Dzielnica: Sadyba
Ignaczewska Balbina, moje nazwisko z domu – Szymańska, pseudonim „Basia”.Co pani robiła przed 1 września 1939 roku? Jak zapamiętała pani dzieciństwo, gdzie pani mieszkała? Nie mieszkałam w W ...
Czytaj więcej
łącznik szefa sztabu, strzelec
Zbigniew Ignacy Ineksiak „Sęp”
Data wywiadu: 2007-08-14
Formacja: Obwód II „Żywiciel”
Dzielnica: Żoliborz
Zbigniew Ineksiak, pseudonim „Sęp”, urodzony 30 września 1929 roku w Warszawie; szeregowy w Powstaniu Warszawskim. Proszę mi powiedzieć o tym, co się działo przed wojną, o pana rodzinie. ...
Czytaj więcej
strzelec
Zdzisław Iwanowski „Józef”
Data wywiadu: 2007-12-14
Formacja: Pułk „Baszta”
Dzielnica: Mokotów
Nazywam się Zdzisław Iwanowski, urodziłem się 9 października 1921 roku w Warszawie w rodzinie katolickiej. Uczęszczałem do kościoła, w którego budowie uczestniczył mój dziadek. To była dziel ...
Czytaj więcej
podporucznik
Oleńka - Imię i nazwisko zastrzeżone „Oleńka”
Data wywiadu: 2008-05-17
Formacja: Komenda Główna AK
Dzielnica: Śródmieście
W 1939 roku zdałam maturę i rozpoczęłam pracę zawodową. Tylko parę tygodni pracowałam w Handlu Zagranicznym i wybuchła wojna. Prezydent Starzyński wzywał młodzież do włączenia się do obrony ...
Czytaj więcej
sanitariuszka
Maria Idzikowska-Szymańska „Beata”
Data wywiadu: 2009-03-12
Formacja: Obwód II „Żywiciel”
Dzielnica: Żoliborz - Bielany
Jestem Maria Idzikowska-Szymańska, urodzona w Bydgoszczy. Obecnie mieszkam na Żoliborzu. Jak pani pamięta wybuch wojny? W jakich okolicznościach została pani wysiedlona do Warszaw ...
Czytaj więcej