Strona główna

Archiwum historii mówionej

Archiwum Historii Mówionej to około 4000 rozmów z uczestnikami wydarzeń 1944 roku. Relacje bohaterów i świadków Powstania Warszawskiego, w tym mieszkających poza granicami kraju, gromadzimy od początku istnienia Muzeum. Spotkania rejestrowane są kamerą wideo, następnie dokonujemy transkrypcji wywiadu. Teksty pozbawione są redakcyjnych ingerencji
i modyfikacji, dzięki czemu zachowują wartość dokumentu. Osobiste historie składają się na poruszającą opowieść, której kluczowym elementem są wspomnienia dotyczące jednego z ważniejszych wydarzeń
najnowszych dziejów Polski.
wyszukiwanie zaawansowane
strzelec
Tadeusz Drabik „Doktor Abik”
Data wywiadu: 2005-07-28
Formacja: Zgrupowanie „Kryska”
Dzielnica: Czerniaków
Czym zajmował się pan przed 1 września 1939 roku? Nauką i harcerstwem. Wojna zastała pana w Warszawie? Wojna tak. Jestem z urodzenia warszawiakiem, urodziłem się w War ...
Czytaj więcej
podporucznik, zastępca dowódcy 6. kompanii
Michał Miecielica
Data wywiadu: 2011-06-02
Formacja: 3 Pomorska Dywizja Piechoty, 8. pułk piechoty
Dzielnica: Czerniaków
Pochodzę z Wileńszczyzny. Urodziłem się w miasteczku Łużki, powiat Dzisna, województwo wileńskie. Nasze miasteczko charakteryzowało się tym, że były trzy narodowości: jedna narodowość polska ...
Czytaj więcej
sanitariuszka liniowa
Janina Chmielińska „Chmiel”
Data wywiadu: 2006-10-31
Formacja: V Zgrupowanie „Kryska”
Dzielnica: Czerniaków
Janina Chmielińska, urodzona w Warszawie 8 sierpnia 1927 roku. Pseudonim „Chmiel”. W czasie Powstania byłam w zgrupowaniu „Kryski”, właściwie „Siekiera-Kryska”, na Czerniakowie. Byłyśmy z ko ...
Czytaj więcej
cywil
Jacek Damięcki
Data wywiadu: 2013-11-05
Formacja: -
Dzielnica: Czerniaków
Jacek Damięcki, architekt i artysta plastyk. Mam już pod osiemdziesiątkę, urodzony w trzydziestym piątym roku. Bardzo proszę opowiedzieć krótko o rodzinie, o rodzicach, o rodzeńst ...
Czytaj więcej
cywil
Krzysztof Witold Kociatkiewicz
Data wywiadu: 2013-11-07
Formacja: -
Dzielnica: Czerniaków
Nazywam się Krzysztof Kociatkiewicz. W którym roku pan się urodził? W 1938. To było chwilę przed wojną. Jakie były pana pierwsze wspomnienia z dzieciństwa? ...
Czytaj więcej
dowódca drużyny, kapral
Wojciech Sowiński „Sowa”
Data wywiadu: 2008-10-28
Formacja: Zgrupowanie „Kryska”
Dzielnica: Czerniaków
Sowiński Wojciech, urodzony w Warszawie 23 kwietnia 1925 roku. Jak pan zapamiętał wejście Niemców do Warszawy i późniejsze czasy okupacji? Miałem czternaście lat, skończyłem ...
Czytaj więcej
sanitariuszka
Halina Karmańska „Hala”, „Smętek”
Data wywiadu: 2008-10-23
Formacja: Zgrupowanie „Kryska”
Dzielnica: Czerniaków
Halina Karmańska z domu Śledziewska. Brałam udział w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu kapitana „Kryski”. Byłam sanitariuszką w szpitalu przy ulicy Zagórnej. Proszę opowiedzieć ...
Czytaj więcej
cywil
Janusz Wojciech Mazurkiewicz
Data wywiadu: 2013-11-08
Formacja: -
Dzielnica: Czerniaków
Nazywam się Janusz Wojciech Mazurkiewicz. Jakie nazwisko pan nosił w czasie Powstania? Takie samo nazwisko. Czyli Mazurkiewicz. Tak. Rok urodzeni ...
Czytaj więcej
kapral podchorąży
Janusz Dereziński „Jarosz”
Data wywiadu: 2006-03-10
Formacja: Zgrupowanie „Kryska”, Batalion „Tum”
Dzielnica: Czerniaków
Janusz Dereziński, pseudonim powstańczy „Jarosz”. Byłem w 3 plutonie IV kompanii Batalionu „Tum”, zgrupowania „Kryska”. To jest kontynuacja naszej rozmowy. Zacznijmy od tego na czym żeśmy ...
Czytaj więcej
łącznik
Ryszard Kisiel
Data wywiadu: 2011-12-01
Formacja: Zgrupowanie „Kryska”
Dzielnica: Czerniaków
Nazywam się Ryszard Kisiel, urodziłem się w Warszawie 20 maja 1929 roku. Od urodzenia mieszka pan w Warszawie? Tak, od urodzenia. Czym zajmowali się pana rodzice? ...
Czytaj więcej
starszy strzelec podchorąży, dowódca patrolu zwiadowczego 1 Dywizji Piechoty
Janusz Stanisław Kowalski „Rokita”
Data wywiadu: 2010-03-29
Formacja: 1 Samodzielna Kompania Zwiadowcza, 1 Dywizja Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki
Dzielnica: Czerniaków
Jak pan sądzi, co powoduje, że ludzie decydują się poświęcić swoje życie dla ojczyzny? Czy to geny, czy to wychowanie w domu, w szkole? Nie wiem, to jest u Polaków chyba dość powszechn ...
Czytaj więcej
sanitariuszka
Krystyna Kukowska „Krystyna”
Data wywiadu: 2007-01-18
Formacja: Zgrupowanie „Kryska”
Dzielnica: Czerniaków
Kukowska Krystyna, z domu Westfal, pseudonim „Krystyna”, Zgrupowanie „Kryska”, w czasie Powstania sanitariuszka w szpitalu numer 2 na Zagórnej.Proszę powiedzieć jak pani wspomina swoje dziec ...
Czytaj więcej