Poznaliśmy laureatów IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Nagroda „Anody”

W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczysta gala IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Wyróżnienia przyznawane są osobom, które dają świadectwo o tym, co dziś znaczą pojęcia: poświęcenie, pomoc potrzebującym, zaangażowanie społeczne i braterstwo.

To ludzie wyjątkowi, współcześni bohaterowie, którzy żyją obok nas. Laureatami IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” zostali: w kategorii „Wyjątkowy czyn” – Andrzej Sirowacki, „Całokształt dokonań” – Elzbieta Krajewska-Kułak, „Akcja społeczna” – Bartosz Rutkowski. Statuetki zostały wręczone po raz dziewiąty. Honorową Nagrodą uhonorowano Wandę Traczyk-Stawską. W tym roku wpłynęło 71 zgłoszeń do nagrody. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Nagroda ustanowiona przez Muzeum Powstania Warszawskiego w 2011 r. jest wyróżnieniem dla współczesnych bohaterów, którzy bez względu na trudności i niepowodzenia kierują się w życiu zasadami podobnymi do tych wyznawanych przez pokolenie Powstańców. Osoby nominowane przez kapitułę reprezentują różne talenty, pasje i zawody, wyróżniają się zaangażowaniem w działalność na rzecz innych oraz osiągnięciami w aktywności społecznej. Ich postawa może stanowić przykład dla młodych ludzi – pokazując, że można robić coś bezinteresownie dla innych.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach przez Kapitułę powołaną przez Muzeum Powstania Warszawskiego: Całokształt dokonań (wybitne osiągnięcia, spójna oraz konsekwentna postawa życiowa godna naśladowania); Akcja społeczna (wyróżniające się dzieło lub przedsięwzięcie społeczne zakończone sukcesem); Wyjątkowy czyn (na przykład uratowanie komuś życia).

Członkowie Kapituły nominowali do nagrody szesnastu kandydatów.

Zgłoszenia kandydatów napływały z całej Polski, m.in. z: Białegostoku, z Bojana na Kaszubach, Dębicy, Głogowa, Poznania, z Turku, Warszawy, ale także z zagranicy: Białorusi, Francji,
czy Kirgistanu.

Jan Rodowicz ps. Anoda (ur. 7.03.1923 r. w Warszawie, zamordowany 7.01.1949 r. w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie) – harcerz, żołnierz AK, porucznik. Dorastał w rodzinie o patriotycznych tradycjach, co w połączeniu z działalnością w harcerstwie oraz nauką w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. S. Batorego ukształtowało go wspaniałym człowiekiem i bohaterem swoich czasów. W czasie wojny zaangażował się w działalność konspiracyjną w Szarych Szeregach, walczył w bat. „Zośka” Armii Krajowej. Przeszedł jeden z najcięższych szlaków bojowych Powstania, walcząc na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie. Był ciężko ranny, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Po zakończeniu leczenia na początku 1945 r. nawiązał kontakt z kolegami z Batalionu „Zośka”, włączając się w działalność antykomunistyczną i niepodległościową. Został dowódcą oddziału dyspozycyjnego szefa Obszaru Centralnego Delegatury Sił Zbrojnych. W sierpniu 1945 r. po rozwiązaniu DSZ wrócił do Warszawy. Zajął się ewidencją poległych i zaginionych z Batalionu „Zośka”, zachęcał kolegów do gromadzenia materiałów historycznych i pisania wspomnień związanych z oddziałem. 24 grudnia 1948 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, zginął 7 stycznia 1949 r., po brutalnym śledztwie. Do dziś nie została ustalona przyczyna jego śmierci.

Wyboru nominowanych i laureatów dokonuje Kapituła Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, w której zasiadają: ks. Andrzej Augustyński, Jacek Dębicki, płk Piotr Gąstał, Anna Gołębicka, dr Dariusz Karłowicz, Paweł Łukasiak, Olga Puncewicz, Jan Rodowicz, Jakub Wygnański.

:: Mecenasem Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” jest Fundacja PKO Banku Polskiego.
:: Patronat medialny sprawuje Program 1 TVP, Program 1 Polskiego Radia, Radio Dla Ciebie, Wirtualna Polska, portal NGO.PL oraz AMS.
:: Partnerem akcji jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

fot. Michał Zajączkowski / Muzeum Powstania Warszawskiego

Zobacz także

Nasz newsletter