Strona główna

Archiwum historii mówionej

Archiwum Historii Mówionej to około 4000 rozmów z uczestnikami wydarzeń 1944 roku. Relacje bohaterów i świadków Powstania Warszawskiego, w tym mieszkających poza granicami kraju, gromadzimy od początku istnienia Muzeum. Spotkania rejestrowane są kamerą wideo, następnie dokonujemy transkrypcji wywiadu. Teksty pozbawione są redakcyjnych ingerencji
i modyfikacji, dzięki czemu zachowują wartość dokumentu. Osobiste historie składają się na poruszającą opowieść, której kluczowym elementem są wspomnienia dotyczące jednego z ważniejszych wydarzeń
najnowszych dziejów Polski.
wyszukiwanie zaawansowane
sanitariuszka
Krystyna Zarębska-Sip „Biruta”
Data wywiadu: 2007-12-04
Formacja: WSK
Dzielnica: Wola
Nazywam się Krystyna Zarębska-Sip, urodzona 1 stycznia 1926 w Warszawie. W Powstaniu byłam sanitariuszką na punkcie w rejonie Wola z Wojskowej Służby Kobiet.Jak pani pamięta wybuch wojny? Co ...
Czytaj więcej
strzelec, łączniczka, sanitariuszka
Sławomira Zarod „Ada”
Data wywiadu: 2011-11-10
Formacja: Pułk „Baszta”, kompania O-2
Dzielnica: Mokotów
Nazywam się Sławomira Zarod, z domu Adamkiewicz; córka więźnia politycznego, zesłańca na Syberię. Pamięta pani czasy swojego dzieciństwa? Jak najbardziej, oczywiście, pamięt ...
Czytaj więcej
cywil
Wacława Zarzycka
Data wywiadu: 2010-11-29
Formacja: -
Dzielnica: Śródmieście Północne
Jestem Wacława Zarzycka z domu Jemiołkowska, urodzona 3 czerwca 1931 roku. [Urodziłam] się w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie rodzice wyjechali na osiem lat. Urodziłam się z moim młodszym bratem ...
Czytaj więcej
łączniczka, sanitariuszka
Romualda Zarzycka „Rola”
Data wywiadu: 2009-12-14
Formacja: Obwód VII „Obroża”, Rejon VI
Dzielnica: Helenów-Polesie
Nazywam się Romualda Zarzycka. Urodziłam się w Ameryce Północnej, w Saint Louis, Missouri. Jako małe dziecko powróciłam z rodzicami do Polski. Rodzice [wrócili] na ojcowiznę. I tak do 1939 r ...
Czytaj więcej
strzelec, łączniczka, sanitariuszka
Henryka Zarzycka-Dziakowska „Władka”
Data wywiadu: 2007-11-19
Formacja: Batalion „Parasol”
Dzielnica: Śródmieście, Wola, Stare Miasto
Nazywam się Henryka Zarzycka-Dziakowska, urodzona 10 listopada 1927 roku w Warszawie, żołnierz AK, pseudonim „Władka”, łącznika, sanitariuszka i strzelec zarazem. Byłam ciężko ranna 28 wrześ ...
Czytaj więcej
starszy strzelec
Zygmunt Zarzycki „Zorza”
Data wywiadu: 2008-01-22
Formacja: Oddział Osłony Dowództwa Okręgu Warszawa
Dzielnica: Śródmieście
Zygmunt Zarzycki, pseudonim „Zorza”, [urodzony] 2 stycznia1923 roku.Proszę opowiedzieć o tym, jak pan pamięta czasy swojej młodości. Jak pan zapamiętał lata przedwojenne? To kupę lat temu. M ...
Czytaj więcej
cywil
Barbara Zastocka-Kawulak
Data wywiadu: 2011-11-21
Formacja: -
Dzielnica: Stare Miasto
Nazywam się Barbara Zastocka-Kawulak. Urodziłam się w 1937 roku w Warszawie. Pani dzieciństwo przebiegło w czasie okupacji. Jak pani wspomina dzieciństwo? Właściwie to dzie ...
Czytaj więcej
cywil
Hanna Irena Zatorska
Data wywiadu: 2008-04-07
Formacja: -
Dzielnica: Żoliborz, Nowe Miasto
Nazywam się Hanna Zatorska z domu Redłowska. Urodziłam się 11 lipca 1934 roku. Kiedy wybuchła wojna miałam pięć lat i miesiąc, a kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie miałam dziesięć lat i dw ...
Czytaj więcej
kurierka zagraniczna i emisariuszka Komendy Głównej AK
Elżbieta Zawacka „Zo”, przedtem „Zelma”, „Sulica”
Data wywiadu: 2007-09-14
Formacja: Komenda Okręgu Śląsk ZWZ-AK; o. V Komenda Główna Szefostwa WSK, O I
Dzielnica: Śródmieście
Dlaczego pani została żołnierzem, pani profesor?   Znalazłam się w Powstaniu, a w ogóle zostałam żołnierzem tylko dlatego, że za czasów studenckich byłam członkinią organizacji Przysp ...
Czytaj więcej
strzelec
Kazimierz Zawadka „Pochodnia”
Data wywiadu: 2007-10-04
Formacja: Obwód VI Praga
Dzielnica: Praga
Jestem Kazimierz Zawadka, pseudonim z Powstania „Pochodnia”. [w Powstaniu] brałem udział na Pradze, [Obwód] VI, „Kedyw”.Urodzony 18 lutego 1921 roku, miejsce urodzenia – Starogród, powiat Mi ...
Czytaj więcej
Strzelec
Jerzy Zawadowski „Tytus”
Data wywiadu: 2006-08-11
Formacja: Obwód II Żoliborz („Żywiciel”)
Dzielnica: Żoliborz
Nazywam się Jerzy Zawadowski, urodzony 10 lipca 1928 roku.Czy mógłby opowiedzieć nam pan trochę o sobie sprzed wybuchu wojny, trochę o pana rodzinie? Mój ojciec był lekarzem radiologiem, pro ...
Czytaj więcej
cywil
Wacław Maria Zawadowski „Gacek”
Data wywiadu: 2012-09-24
Formacja: -
Dzielnica: Żoliborz
Nazywam się Wacek Zawadowski, bardziej poważnie Wacław Maria Zawadowski, pseudonim miałem „Gacek”. Kiedy pan się urodził? Siódmego stycznia 1931 roku, ale moja matka zawsze ...
Czytaj więcej