Strona główna

Archiwum historii mówionej

Archiwum Historii Mówionej to około 4000 rozmów z uczestnikami wydarzeń 1944 roku. Relacje bohaterów i świadków Powstania Warszawskiego, w tym mieszkających poza granicami kraju, gromadzimy od początku istnienia Muzeum. Spotkania rejestrowane są kamerą wideo, następnie dokonujemy transkrypcji wywiadu. Teksty pozbawione są redakcyjnych ingerencji
i modyfikacji, dzięki czemu zachowują wartość dokumentu. Osobiste historie składają się na poruszającą opowieść, której kluczowym elementem są wspomnienia dotyczące jednego z ważniejszych wydarzeń
najnowszych dziejów Polski.
wyszukiwanie zaawansowane
starszy strzelec, kapral
Antoni Dąbrowski „Leon”
Data wywiadu: 2006-06-18
Formacja: Baszta K 3
Dzielnica: Mokotów
Antoni Dąbrowski, pseudonim „Leon”, urodzony w 1927 roku. Czyli, gdy wybuchło Powstanie miał pan raptem siedemnaście lat? Skończyłem, tak, urodziłem się w czerwcu, trzy, cztery dni temu. Wal ...
Czytaj więcej
strzelec
Stanisław Dąbrowski „Ryś”
Data wywiadu: 2006-07-20
Formacja: batalion „Kiliński”
Dzielnica: Śródmieście Północne
Nazywam się Stanisław Dąbrowski. Urodzony 7 listopada 1921 [roku] w Starogrodzie. [Byłem] w Batalionie „Kiliński”, pseudonim „Ryś”, stopień szeregowy. Proszę opowiedzieć trochę o ...
Czytaj więcej
kapral
Przemysław Dąbrowski „Cyt”
Data wywiadu: 2010-03-19
Formacja: Pułk „Baszta”, kompania „K-1”
Dzielnica: Mokotów
Przemysław Dąbrowski, urodziłem się w roku 1925. W czasie wojny miałem pseudonim „Cyt”. Gdzie mieszkał pan przed wojną? Urodziłem się nie w Warszawie, a w Chełmie Lubelskim, ...
Czytaj więcej
kapral
Bogumił Dąbrowski „War”
Data wywiadu: 2006-11-23
Formacja: Batalion „Łukasiński”
Dzielnica: Stare Miasto, Śródmieście Północne
Bogumił Dąbrowski, [pseudonim] War. Urodzony w Warszawie 18 kwietnia 1918 roku. [Stopień] w Powstaniu kapral z cenzusem, Batalion „Łukasiński”. Jak wyglądało pana życie przed wojną? Gdzie ...
Czytaj więcej
bombardier, podchorąży
Adam Dąbrowski „Brzoza”
Data wywiadu: 2006-04-04
Formacja: zgrupowanie „Granat”
Dzielnica: Mokotów
Nazywam się Adam Dąbrowski, urodziłem się w Warszawie w 1923 roku. W Powstaniu brałem udział na Mokotowie w grupie „Granat”, pseudonim „Brzoza”. W chwili wybuchu wojny miał pan sze ...
Czytaj więcej
starszy strzelec
Leszek Dąbrowski „Leszek”
Data wywiadu: 2005-02-12
Formacja: Zgrupowanie „Bartkiewicz”
Dzielnica: Śródmieście Północne
Moje nazwisko Leszek Stefan Dąbrowski, urodzony 12 maja 1928 roku w Warszawie. W roku 1939 przed wybuchem wojny ukończyłem piątą klasę szkoły powszechnej tak zwaną szkołę ćwiczeń na ulicy ...
Czytaj więcej
starszy strzelec
Mieczysław Dąbrowski „Jastrząb”
Data wywiadu: 2005-02-12
Formacja: Baza Lotnicza „Łużyce” (Obwód VIII Okęcie)
Dzielnica: Śródmieście Północne
Moje nazwisko Dąbrowski Mieczysław, urodzony 27 kwietnia 1925 roku. Przynależność moja to organizacja Baza Lotnicza ,, Łużyce’’, stopień mój po Powstaniu otrzymany starszy strzelec. ...
Czytaj więcej
łączniczka, sanitariuszka
Zofia de Virion „Gozdawa”
Data wywiadu: 2005-12-13
Formacja: Batalion „Wigry”
Dzielnica: Stare Miasto, Żoliborz, Wola
Urodziłam się w Warszawie. Moja rodzina była zasadniczo ze wschodu ale dalszego. Mój ojciec był spod Orszy, mama też była raczej ze wschodu. Chodziłam do szkoły Kowalczykównej i Jaworkównej ...
Czytaj więcej
podchorąży
Jan de Virion „Bożeniec”
Data wywiadu: 2005-12-13
Formacja: Batalion „Wigry”
Dzielnica: Stare Miasto, Wola
Proszę opowiedzieć o latach młodości. Pochodzę z rodziny ziemiańskiej z Grodzieńszczyzny. Matka, z domu Jełowicka, pochodziła z Wołynia, z zasłużonej rodziny ziemiańskiej. Majątek zost ...
Czytaj więcej
strzelec
Stanisława Delman „Stacha”
Data wywiadu: 2007-06-19
Formacja: „Krybar”
Dzielnica: Powiśle
Stanisława Delman, z domu Ciszewska. Należałam do organizacji od roku 1942. Byłam u „Krybara”. To jest dla nas najistotniejsza tematyka – powstańcza. Natomiast miałam już okazję ...
Czytaj więcej
strzelec
Maria Dembek „Miśka”
Data wywiadu: 2013-04-18
Formacja: Zgrupowanie „Bartkiewicz”, 100 kompania sztabowa
Dzielnica: Śródmieście Północne
Nazywam się Maria Dembek, z domu Zapart. Mam wykształcenie średnie, w 1939 roku skończyłam pierwszą klasę licealną, potem zorganizowałam na kompletach drugą klasę, tak że mam maturę i średni ...
Czytaj więcej
strzelec, łącznik
Jerzy Dembiński „Młody”
Data wywiadu: 2010-03-11
Formacja: Polska Armia Ludowa
Dzielnica: Śródmieście Północne
Nazywam się Jerzy Dembiński. Proszę powiedzieć o swoim dzieciństwie, gdzie się pan urodził, gdzie spędził pan dzieciństwo. Urodziłem się w 1929 roku w Suwałkach i pierwsze p ...
Czytaj więcej