Strona główna

Archiwum historii mówionej

Archiwum Historii Mówionej to około 4000 rozmów z uczestnikami wydarzeń 1944 roku. Relacje bohaterów i świadków Powstania Warszawskiego, w tym mieszkających poza granicami kraju, gromadzimy od początku istnienia Muzeum. Spotkania rejestrowane są kamerą wideo, następnie dokonujemy transkrypcji wywiadu. Teksty pozbawione są redakcyjnych ingerencji
i modyfikacji, dzięki czemu zachowują wartość dokumentu. Osobiste historie składają się na poruszającą opowieść, której kluczowym elementem są wspomnienia dotyczące jednego z ważniejszych wydarzeń
najnowszych dziejów Polski.
wyszukiwanie zaawansowane
sanitariuszka
Maria Cześnin-Straszewicz „Marzena”
Data wywiadu: 2005-02-12
Formacja: Szare Szeregi; III Kompania Batalionu "Kiliński"
Dzielnica: Śródmieście
W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego miałam lat czternaście. Od dwóch lat byłam już członkiem Szarych Szeregów. W tej chwili pojęcia takie jak lat dwanaście, czternaście wydają się zarez ...
Czytaj więcej
sanitariuszka
Marta Czosnowska-Brosowska „Marta”
Data wywiadu: 2011-10-26
Formacja: Batalion „Oaza”
Dzielnica: Sadyba
Nazywam się Marta Czosnowska-Brosowska, urodziłam się w 1929 roku, w listopadzie w Warszawie. Pani rodzina pochodziła z Warszawy? Nie, moja rodzina znalazła się w Warszawie ...
Czytaj więcej
rusznikarz
Jerzy Czuba „Zawisza”
Data wywiadu: 2007-11-27
Formacja: Zgrupowanie „Gurt”
Dzielnica: Śródmieście
Panie Jerzy, czy przed wybuchem Powstania miał kontakt z produkcją broni? Nie. Nie miałem. Przed Powstaniem nie.Był pan wykwalifikowanym ślusarzem? Nie. Chodziłem do szkoły mechanicznej na S ...
Czytaj więcej
cywil
Maria Czuboni
Data wywiadu: 2011-10-13
Formacja: -
Dzielnica: Wola
Nazywam się Maria Czuboni, urodzona 21 lipca 1936 roku w Warszawie. Urodziła się pani w 1936 roku, więc pewnie pani osobiście nie pamięta, jak wyglądało życie pani rodziny przed w ...
Czytaj więcej
cywil
Stefan Czuj
Data wywiadu: 2013-10-23
Formacja: -
Dzielnica: Śródmieście Południowe
Nazywam się Stefan Czuj, urodziłem się w Warszawie, Koszykowa 33. W czasie Powstania też pan tam był? W czasie Powstania byłem na Koszykowej pod trzydziestym trzecim, do Pow ...
Czytaj więcej
łączniczka
Helena Marta Czuperska „Halszka”
Data wywiadu: 2019-02-01
Formacja: Batalion „Oaza”
Dzielnica: Sadyba
Nazywam się Helena Marta Czuperska z domu Wiśniewska. W jakiej dzielnicy była pani podczas Powstania? Podczas Powstania byłam na Sadybie. W jakiej formacji? Nie pomnę, w jaki ...
Czytaj więcej
starszy strzelec
Kazimierz Czylok „Spedytor”
Data wywiadu: 2007-09-27
Formacja: Batalion „Kiliński”
Dzielnica: Śródmieście, Powiśle
Kazimierz Czylok, pseudonim „Spedytor”.Co pan robił przed 1 września 1939 roku? Urodziłem się i mieszkałem na Śląsku, w Katowicach. Do wybuchu wojny zrobiłem sześć klas szkoły powszechnej i ...
Czytaj więcej
podporucznik
Jan Czyżewicz
Data wywiadu: 2007-10-17
Formacja: armia generała Berlinga
Dzielnica: Praga
Czyżewicz Jan, syn Józefa, urodzony 19 marca w 1919 roku w Sąsiadowicach, województwo lwowskie.Był pan w grmii generała Berlinga? Tak. Był pan podporucznikiem? Tak, ale najpierw byłem podofi ...
Czytaj więcej
cywil
Bohdan Czyżewski
Data wywiadu: 2016-07-26
Formacja: -
Dzielnica: Pruszków
Nazywam się Bohdan Czyżewski, urodziłem się 9 marca 1934 roku w Warszawie. Gdzie pan był w czasie Powstania? W czasie Powstania mieszkaliśmy na Woli, na ulicy Okopowej, róg Żytniej. ...
Czytaj więcej